Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wzajemne zaufanie, niezawodność, uczciwość i bezpośredniość, zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna, to fundamentalne zasady, głęboko zakorzenione w kulturze korporacyjnej Grupy Würth. Nasze zobowiązanie w zakresie tych wartości zostało określone i spisane po raz pierwszy w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Filozofii Przedsiębiorstwa przez Reinholda Würth. Zasady te nie zalecają jedynie stosowania się do wszelkich obowiązujących reguł i przepisów prawnych, lecz implikują również odpowiedni sposób myślenia pracowników, stanowiący integralną część trwałego sukcesu Grupy Würth. Naszym celem jest promowanie takiego nastawienia. Jednocześnie, ten sposób myślenia implikuje ścisłe stosowanie się przez pracowników do wszelkich obowiązujących reguł i przepisów prawnych, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Aby te zasady były bardziej przejrzyste dla naszych pracowników, jak również dla naszych klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych, opracowaliśmy praktyczne reguły postępowania, bazujące na wartościach naszego przedsiębiorstwa, które zestawiono w Kodeksie Zgodności Grupy Würth

System raportowania obejmujący całą grupę

Nasz Kodeks zgodności oznacza nasze zobowiązanie do traktowania siebie nawzajem w sposób uczciwy, wraz z naszymi klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi. Badania wykazały, że raporty otrzymywane od stron trzecich często pomagały rozwiązywać przypadki przestępstw gospodarczych. Właśnie dlatego stworzyliśmy system umożliwiający zarówno pracownikom Grupy Würth, jak i osobom trzecim zgłaszanie przestępstw i innych poważnych naruszeń zgodności. To internetowe narzędzie nazywa się BKMS System (Business Keeper Monitoring System).Jeśli chcesz zgłosić incydent z użyciem tego systemu, możesz to zrobić anonimowo lub podając swoje dane osobowe. Niemniej jednak, ponieważ chcielibyśmy rozwijać środowisko otwartej komunikacji, zachęcamy do podania nazwiska podczas składania raportów. Będziemy traktować Twoje dane osobowe z zachowaniem ścisłej poufności i uwzględniamy uzasadnione interesy wszystkich zaangażowanych stron. Utwórz skrzynkę pocztową w systemie BKMS, za pomocą której możemy się z Tobą skontaktować. Jest to ważne w przypadku pytań uzupełniających lub na wypadek, gdyby w przyszłości pojawiły się dodatkowe informacje do raportu. Komunikacja poprzez skrzynkę pocztową może być również zachowana anonimowo, w razie potrzeby. System ma na celu zwrócenie uwagi na podejrzane przypadki przestępstw gospodarczych lub poważne naruszenia zgodności w ramach Grupy Würth. Każde nadużycie tego systemu do innych celów może stanowić przestępstwo.

Możesz przesłać raport tutaj:

https://www.bkms-system.net/wuerth

Bardzo dziękujemy za wsparcie!